Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Εγγραφή στο ATHINNA LIFEGUARD
  • Αρχική
  • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Εγγραφή στο ATHINNA LIFEGUARD

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ATHINNA LIFEGUARD

  • Αίτηση εγγραφής (γραμματεία σχολής),
  • Πιστοποιητικό ή βεβαιώσεις ιατρών ψυχιάτρου, δερματολόγου και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
  • Δύο μικρές φωτογραφίες,
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Θέλεις περισσότερες
πληροφορίες κάλεσε:

210 60 14 990

Εγγραφή στο Νewsletter

Προσφορές, Νέα & Εκδηλώσεις